Montaz_02
Montaz_01
Montaz_04
Montaz_05
Montaz_03
Montaz_06
Previous Next Play Pause

Przed montażem należy koniecznie zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia!

W celu uniknięcia uszkodzeń prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

 • System może zostać podłączony wyłącznie do przepisowo zainstalowanego gniazdka z osłoną ochronną (87 – 260 V ~, 50/60 Hz)
 • Prąd wyłączać wyłącznie przez wyciągnięcie wtyczki
 • Nie otwierać obudowy części elektronicznej
 • Temperatura zewnętrzna podczas montażu powinna wynosić między -10° C do maks. +55° C
 • Wtyczkę należy wkładać z dala od kapiącej lub bryzgającej wody
 • Urządzenie należy czyścić wilgotną ścierką (bez użytku chemicznych środków czystości)
 • Należy chronić system calmat® przed wilgocią, przed bryzganiem wody i bezpośrednim oddziaływaniem słońca.
 1. Elektroniczny system calmat® należy zainstalować na rurze. W celu instalacji należy umieścić calmat® na wodociągu i przymocować go za pomocą opaski zaciskowej.
 2. Czerwoną wtyczkę impulsową należy włożyć do gniazdka z lewej strony (4). Kable impulsowe przymocować za pomocą opaski zaciskowej po tylnej stronie rury. Następnie należy szczelnie i mocno owinąć kablami rurę, w ten sposób aby powstała forma spirali. Drugą opaskę zaciskową przeciągnąć przez oczko na końcu kabla i silnie przymocować.
 3. Instalację powtórzyć z drugim kablem impulsowym (zobacz pkt 2).
 4. Adapter (5) należy najpierw podłączyć do systemu przez wtyczkę po lewej stronie obudowy. Następnie włożyć wtyczkę do gniazdka (dopuszczalne napięcie: 87- 260 V, 50/60 Hz). Powinna zapalić się zielona lampka kontrolna (3). Na wyświetlaczu ukaże się napis: «calmat».
 5. Nastawienie programu Proszę wybrać język za pomocą górnego nacisku (>). Następnie wybrać za pomocą nacisku (P) odpowiedni program dla materiału i średnicy rury. Po ok. 10 sekundach ukaże się na wyświetlaczu wybrany program. Zmiana programu jest w każdej chwili możliwa.
 • Rura metalowa Ø maksym. 1“
 • Rura metalowa Ø maksym. 1 ½“
 • Rura plastykowa Ø maksym. 1“
 • Rura plastykowa Ø maksym. 1 ½“

 

Kontrola

Poprawne zasilanie urządzenia wskazywane jest przez stale zaświeconą zieloną lampkę kontrolną (3). Na wyświetlaczu można odczytać, jaki program został uaktywniony.

 

Uwagi dotyczące montażu

calmat® jest systemem elektronicznie uzdatniającym wodę w celu zapobiegania powstawaniu kamienia i korozji w rurociągach i urządzeniach gospodarstwa domowego.

 • Temperatura powierzni grzewczych nie powinna przekroczyć +95 °C.
 • Elektroniczny system calmat® należy zainstalować bezpośrednio na rurze. Instalacja jest możliwa w pionie i w poziomie
 •  Kable impulsowe muszą być możliwie szczelnie owinięte wokół rury, aby nie powstały żadne szczeliny
 •  Kable mogą zostać także owinięte wokół grubszych łączników (np. na złączkę rury, złączkę redukcyjną, połączenia gwintowe, itp.)
 •  Płaszcz metalowy lub materiał izolacyjny muszą zostać usunięte z miejsca montażu. Cienka warstwa farby może pozostać.
 •  System ten należy zainstalować według wskazówek instrukcji obsługi na zewnątrz głównej rury